Sukupolvenvaihdos
Etusivu
Uutiskirje
Tietoa Agronetista
Sivukartta
3.3.0015
Haku
Palaute
EtusivuTiedotteetTilan johtaminenKasviNautaSikaMuut eläimetYritysLuomuPerunaLinkit
<Edelliselle sivulle
Etusivu > Tilan johtaminen > Sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdos

Maatilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteutus ovat yleensä useamman vuoden kestävä prosessi. Riittävän pitkällä aikavälillä toteutettuna sukupolvenvaihdokseen vaikuttavat eri asiat saadaan otettua hyvin huomioon.

Esimerkiksi ProAgrialla on sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun erikoistuneita neuvojia. Kannattaa käyttää hyväksi heidän palvelujaan.


Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa huomioon otettavaa:
 • luopujien eläkeasioiden järjestäminen ja muu toimeentulon turvaaminen
 • luopujien asumisen järjestäminen
 • luovutustapa
 • kuinka paljon jatkajien kannattaa maksaa maatilasta
 • jatkajan sisarusten asema
 • rahoituksen järjestäminen
 • sukupolvenvaihdoksen tulovero- ja lahjaverovaikutukset
 • luonnoskauppakirjan laadinta
 • ennakkopäätösten haku luopumistuesta, nuorten viljelijöiden aloitustuesta sekä lahjaverotuksesta ja tarvittaessa muista sukupolvenvaihdoksen verovaikutuksista

 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu etenee näin:

 1. Selvitetään luopujien tarpeet sekä jatkajien toiveet ja suunnitelmat.

 2. Määritetään tilan verotuksellinen käypä arvo, määritetään mahdolliset kauppahintatasot ja lasketaan niiden mukaiset veroseuraamukset.

 3. Määritetään tilan kannattavuus maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmilla. Selvitetään, mikä hinta tilasta pystytään maksamaan ja toisaalta paljonko tilasta kannattaa maksaa, jotta jatkajat saavat riittävän hyvät lähtökohdat toimintaansa.

 4. Verrataan tuotoilla maksettavan kauppahinnan vastaavuutta luopujien tarvitsemaan kauppahintaan. Kauppahinta - velat - verot pitää riittää luopujien asumisen turvaamiseen.

 5. Tehdään luonnoskauppakirja hinnalla, joka täyttää edellä mainitut ehdot.

 6. Haetaan paikallisesta verotoimistosta kirjallinen ennakkoratkaisu koskien sukupolvenvaihdoskaupan lahjaverollisuutta.

 7. Jatkaja selvittää rahoitusmahdollisuudet eri pankeista, eli kilpailuttaa pankkiryhmiä.

 8. Jos verottajan ennakkoratkaisu ei ole halutunlainen, muutetaan tarvittaessa luonnoskauppakirjaa niin, että esimerkiksi kauppahinnalla ei tule maksettavaksi lahjaveroa tilakaupasta eli kauppakirjassa sovittu vastike on yli puolet tilan käyvästä arvosta. Muista kuitenkin, että huojennussäännösten takia normaalissa sukupolvenvaihdoksessa maksettavaksi tulevat lahjaverot ovat melko pieniä silloinkin, kun lahjaveroa joudutaan maksamaan.

 9. Korjataan ja/tai tarkennetaan maksuvalmiuslaskelma ja tehdään aloittamistukea koskeva rahoitustukihakemus alueelliseen TE-keskukseen.

 10. Haetaan ennakkoratkaisua luopujien luopumistuesta Melalta.

 11. Päätösten saavuttua halutunlaisina tehdään lopullinen kauppakirja suunniteltuna ajankohtana.
ProAgrian omistajanvaihdospalvelut
Nuorten viljelijöiden aloitustuki (MAVI)

 

Maatalouden luopumistuki

Uusi maatalouden luopumistukilaki 2007-2010 asetuksineen on tullut voimaan 24.1.2007. Luopumistukea voi hakea Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.


Lisätietoa Melan verkkosivuilta:

Luopumistuki
Luopumisjärjestelmän lomakkeita