Rehutaulukot etusivu

Rehutaulukot

Ruokintasuositukset

Tietosiilo

EtusivulleEtusivulle
Tietoa palvelustaTietoa palvelusta
PalautePalaute
In EnglishIn English

HakuHaku
Rehutaulukot
Laskentaperusteet
Märehtijät
Siat
Siipikarja
Turkiseläimet
Hevoset
Lyhenteet
Tietokortit

 

Palvelun tuottaaRehutaulukot


Rehutaulukot etusivu » Rehutaulukot

Sivun vasemman laidan otsikoista pääsee hakusivuihin, joilla voi hakea rehujen tietoja eläinlajeittain tai ravintoaineittain. Otsikko "Tiedostot" sisältää Rehutaulukot MS Excel -muodossa. Laskentaperusteissa on esitetty, miten viralliset rehuarvot eri eläinlajeille lasketaan.

Viimeisin päivitys on tehty v. 2014. Sikojen rehuarvojärjestelmä uudistettiin kokonaan ja useiden rehujen koostumustietoja tarkistettiin. Joitakin uusia rehuja lisättiin. Märehtijöiden ja siipikarjan rehuarvojärjestelmään ei tehty muutoksia mutta koostumustietojen muutos aiheutti pieniä muutoksia rehuarvoihin. 

Päivityksen 2010 yhteydessä uudistettiin rehujen luokittelu, numerointi, tarkennettiin nimistöä ja lyhenteiden käyttöä ja siirryttiin aikasiempaa johdonmukaisemmin SI-järjestelmän mukaisiin yksiköihin. Tietokantauudistuksen yhteydessä rehutietojen tulostuksen ulkoasu uudistettiin.


Kuvaus Rehutaulukoiden 2010 sisältömuutoksista

 

Rehukirjastoon koottu tiedot tyypillisistä rehuista

Merkittävä osa rehuarvotyötä on Rehutaulukoiden ylläpito eli luettelo yleisesti käytettyjen rehujen tyypillisistä koostumus- ja rehuarvotiedoista. Mahdollisimmat oikeat rehuarvot ovat onnistuneen kotieläinten ruokinnansuunnittelun perusta. Rehuarvojen on kuvattaja rehujen suhteellista tuotantovaikutusta mahdollisimman oikein.

Rehuatulukoiden esimerkkirehuja voi käyttää kotieläinten ruokinnan suunnitteluperusteena, jos käytettävien rehuerien koostumustietoja ei ole käyetttävissä tai voidaan arvioida taulukkoarvojen tarkkuuden riittävän.

Märehtijöiden ruokinnassa voidaan yleensä käyttää väkirehujen osalta taulukkoarvoja. Karkearehujen koostumus vaihtelee kuitenkin niin paljon ja karkearehun osuus ruokinnassa on niin suuri, että käytettävän rehuerän analysointi on yleensä tarpeen.

Jos rehuerästä on analysoitu esimerkiksi koostumustietoja, voi rehulle laskea rehuarvot Laskentaperusteissa esitettyjä kaavoja käyttäen, mutta sijoittaen kaavoihin kyseisen rehuerän koostumustietoja. Rehuarvojen laskemiseen on käytettävissä myös laskureita, ja niitä lisätään sivuille jatkossa enemmän.