Etusivu
Front pageEtusivu
Leirikoulut
Lähimaatilat
Elonkierto
Oppimateriaalit
Linkit
Etusivu > Miksi maalle oppimaan > Kestävä kehitys ja kasvatus
Kestävä kehitys ja kasvatus

Kestävä kehitys on maailmanlaajuinen jatkuva ja ohjattu yhteiskunnallinen muutos. Sen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen edellytykset. Kestävän kehityksen tavoitteena on, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävässä kehityksessä ei siis ole kysymys yksinomaan ympäristöstä ja luonnon kantokyvystä.

Kestävään kehitykseen tähtäävän opetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävillä valinnoilla.

Ruuan reittiin tutustuminen on oivallinen lähtökohta kestävän kehityksen kasvatukselle. Ruuan reitti on laaja aihe, joka voidaan maatilalla yhdistää vaivattomasti opetussuunnitelman tavoitteisiin. Samalla pystytään osoittamaan kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Reitillä tutustutaan elintarvikkeen matkaan pellollata pöytään ja takaisin peltoon.

Esimerkiksi leivän reitillä huomataan
- mitä tarkoittaa vastuu ympäristöstä ja miten tilalla vaalitaan ympäristöä esimerkiksi suojakaistoilla - ekologinen kestävyys
- miten maatila toimii yrityksenä, mistä leivän hinta koostuu ja mistä yrittäjä saa toimeentulonsa - taloudellinen kestävyys
- miten ruoka ja ruuanvalmistus, kädentaidot ja maaseudun kulttuurimaisema liittyvät suomalaisuuteen - kulttuurinen kestävyys
- miten tehdään yhteistyötä ja miten hyvinvoinnista, terveydestä, työturvallisuudesta sekä tasa-arvosta huolehditaan tilalla ja koulussa - sosiaalinen kestävyys.

Nämä näkökulmat voidaan koota yhteen eheyttävässä opetuksessa, etenkin aihekokonaisuudessa "Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta".

 

RISKU-NORJA, H., SMEDS, P. 2006. Ympäristökasvatus, kestävä kehitys ja kontekstuaalinen oppiminen, NATURA 2/2006
Kestävä kehitys -verkkosivut