Etusivu
Tuotteet
Yrittäjyys
Ruoan ympäristövaikutukset
Broilerin elinkaari
Ruokajärjestelmän ravinnevirrat
Peltojen tila
Viljavuuskartat
Haitalliset raskasmetallit
Seuranta vuodesta 1974
Ilmastonmuutos
Kasvihuonekaasut
Energian käyttö
Vesistökuormitus
Typpi
Fosfori
Luonnonlajit
Rikkakasvit
Peltojen lierot
Maatalouden geenivarat
Kotieläimet
Viljelykasvit
Lisätietoja aiheesta
» MMM: Maatilojen energiaohjelma
» YM: Energiatehokkuuden lisäämisen tavoitteet
» Maatalouden energiankäyttö OECD-maissa
Etusivu >> Ympäristö >> Ilmastonmuutos >> Energian käyttö
Energiankulutus kääntynyt lievään nousuun

Maatalouden energiankäyttö, TJ. Lähde: MTT/Tilastokeskus.
Energiankulutus maataloudessa on laskenut aina vuoteen 2000, mikä johtuu pääasiassa maataloustuotannon pienenemisestä. Tämän jälkeen energiantarve on lähtenyt taas nousuun. Vuotuiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria riippuen satomääristä ja esimerkiksi viljan korjuuolosuhteista.

Maatalouden energiankäyttöön tai tuotannon energiatehokkuuteen ei ole toistaiseksi kiinnitetty kovin suurta huomiota. Esimerkiksi nykyaikaisten suurten eläintuotantoyksiköiden energiaintensiivisyys voi olla pieniä yksiköitä suurempi. Vaikka maatalouden tuotanto moninkertaistui 1900-luvulla, sen energiankäyttö lisääntyi vielä enemmän. Maataloustuotannon energiatehokkuus on siis laskenut nykyaikaisen maatalouden kehityksen myötä.

Suomen tavoitteena osana EU:ta on parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Koko Suomen vuotuisesta polttoaineiden kulutuksesta maatalouden osuus on noin 2 %. Sähkön käytöstä maatalouden osuus on noin 1 %.

Maatalouden energiankulutuksen jakautuminen energialähteiden mukaan
Lähde: MTT/Tilastokeskus.

Energianlähteet

Maatalous kuluttaa energiaa tuotantotilojen lämmitykseen sekä koneiden ja laitteiden käyttövoimana. Tällä hetkellä pääasiallisia energialähteitä ovat kevyt ja raskas polttoöljy, dieselöljy, bensiini sekä valtakunnan verkosta otettu sähkö. Lämmitykseen käytetään merkittävissä määrin puuta ja turvetta, kasvihuoneissa myös maakaasua.

Epäsuorasti energiaa kuluu maataloudessa esimerkiksi lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, rehujen ja koneiden valmistukseen. Maatalouden epäsuoraa energiankulutusta on kuitenkin vaikea eritellä tarkasti, sillä se sisältyy yleensä eri teollisuudenalojen energiankulutuslaskelmiin.

Maatalouden energiatilastoinnissa vielä puutteellisuuksia 

Tässä esitetyt luvut maatalouden energiankäytöstä perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Tilastoinnissa on kuitenkin runsaasti epävarmuustekijöitä. Polttoaineiden kulutustilastot sisältävät maa- ja metsätalouden kulutuksen yhdistettynä, mistä on tässä vähennetty metsätyökoneiden polttoöljyn kulutus. Kulutusarviot eivät sisällä polttoöljyn lämmityskäyttöä. Biopolttoaineiden osalta taas huomioidaan pelkkä lämmityskäyttö. Myös maatalouden sähkön käytön ja työkoneiden kulutuksen tilastoinnissa on epävarmuuksia.

Päivitys 10.12.2007