Etusivu / Hankkeet / Horse Manure

Horse Manure
Hevosen lannan käsittely ja hyödyntäminen ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa hevosen lannan ravinnepäästöjen pienentämiseksi ja sen sisältämien ravinteiden hyväksikäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi ja tehostamiseksi lannan käsittelyssä tallissa, tarhoissa, laitumilla ja lantaloissa.

Hankkeessa on neljä osiota:
  1. Ravinnetaseet ja ravinnekuormat
  2. Lannan ravinnehävikkien minimointi
  3. Biokaasukokeet
  4. Hyvät käytännöt ja kirjallisuustutkimus
Tuloksena syntyy uutta tietoa mm. siitä, miten ravinteita saadaan tehokkaasti sidottua kuivikkeisiin ja otettua talteen niiden hyväksikäytön edistämiseksi ja lannan hyödynnettävyyden parantamiseksi. Tuloksia käyttävät hevosalan yrittäjät, hevosen lannan hyödyntäjät, viranomaiset, neuvonta ja opetus. Tuloksia voidaan hyödyntää tallien ja lannankäyttäjien (maatilat, biokaasutuotanto, viherrakentajat) välisen yhteistyön kehittämisessä ja helpottamisessa. Tutkimuksessa löydettyjä ja kehitettäviä menetelmiä viedään käytäntöön sovellettaviksi neuvonnan ja koulutuksen sekä muiden hevosalan hankkeiden kautta. Keräämällä tietoa olemassa olevista toteutuksista voidaan saada malleja toimiviin ratkaisuihin sekä toisaalta tietoa käytännön kompastuskivistä. Tuloksia voidaan soveltaa myös muissa maissa.

Tavoitteet
  • Tuottaa tietoa ravinnepäästöjen pienentämiseksi ja hevosen lannan sisältämien ravinteiden hyväksikäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi lannan käsittelyssä tallissa, tarhoissa, laitumilla ja lantaloissa
  • Kartoittaa tärkeimmät toimenpiteet hevostilan ravinnekuormituksen pienentämiseksi vesiensuojelun ja tilan toiminnan tehostamisen näkökulmista 
  • Selvittää kuinka suuri riski on olemassa, että rehussa oleva hukkakaura on itämiskykyistä vielä kuljettuaan hevosen ruuansulatuskanavan läpi tai kuivamädätyksen jälkeen


Hanke kuuluu Ympäristöministeriön rahoittamaan Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja saaristomeren tilan parantamista koskevaan RAKI-ohjelmaan (2012-2015). Tutkimuksesta vastaavat MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, joka myös johtaa hanketta, ja TTS-Työtehoseura.

Hanke on päättynyt. Sen tuloksia on julkaistu useissa seminaareissa Suomessa ja ulkomailla. Tältä sivulta löytyvät hankkeen julkaistut esitelmät ja kirjoitukset. Tuloksia julkaistaan eri muodoissa lisää vielä myöhemmin mm. TTS:n ja MTT:n (Luonnonvarakeskusen) sarjoissa sekä hevosalan neuvontatilaisuuksissa ja seminaareissa.


Markku Saastamoinen
Hevoset kunnassa - Esitys Kuntamarkkinat 2014
Hevostalous ja ympäristö - Hevoset ja kunta -kirja
Hukkakauran itävyys
Hevosenlannan ympäristövaikutuksia ja käsittelyvaihtoehtoja - Esitelmä Kajaani 15.5.2014
Ravinteet kiertoon, Saaristomeri kuntoon- Ympäristöministeriön uutiskirje huhtikuu 2014
Hevosen lannan ravinteiden kierrätys ja huuhtoutuminen – tuloksia HorseManure-hankkeesta, Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 4.6.2014
Hevosenlanta tuottaa biokaasua - Maataloustieteen päivät 2014
Hevosenlanta tuottaa biokaasua - Posteri Maataloustieteen päivät 2014
Kuivikemateriaalin vaikutus hevosenlannan ravinteiden sitomiseen ja hyödynettävyyteen - Posteri Maataloustieteen päivät 2014
The role of bedding material in recycling the nutrients of horse manure - Equi meeting Infrastructures, Ranska Lion 2014
Reducing nutrient runoff from horse paddocks by removal of dung - Equi meeting Infrastructures, Ranska Lion 2014
Hevosenlannan ravinteet talteen - Maaseudun Tiedetreffit 10.9.2014
Hevosenlannan tuubikompostointi ja biokaasutus - Maaseudun Tiedetreffit 10.9.2014
HorseManure -hanke, Uusi hevostalous -seminaari 23.1.2014
Esitys EAAP kongressi, Kööpenhamina, 25.8.2014
Kestokuivikkeella työajan säästöä - Teho-lehti 5/2013
Phosphorus and nitrogen excretion of horses - Abstrakti EWEN2014
Phosphorus and nitrogen excertion in horses - Posteri EWEN2014
Reducing nutrient runoff from horse paddocks - Esitelmä Equi Meeting, France 2014
The role of bedding material in recycling nutrients of horse manure - Posteri Equi Meeting, Ranska 2014
Hukkakauran siemenen itävyyden säilyminen - Opinnäytetyö HAMK
In English
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014