Rotsida copy 2018


Taloustohtori
Ekonomidoktorn
Economydoctor
FADN Standard Results (SO)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
FADN Advanced Results (SO)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
FADN Standard Results (SGM)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
FADN Advanced Results (SGM)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
Renhushållning
Resultaten 2018/19 publicerade 02.04.2020
Prognoserna 2019/20E publicerade 05.05.2020
Kostnaden för den renar ekonomin
Resultaten 2018/19 publicerade 02.04.2020
Biodling
Resultaten 2016-2018 publicerade 20.05.2019
Enhetskostnader av Biodling
Resultaten 2016-2018 publicerade 20.05.2019
Pälsdjurproduktion
Resultat av räkenskapsår 2006
Kustfiske
Resultaten 2018 publicerade 18.12.2019
Havsfiske
Resultaten 2017 publicerade 29.10.2019
Vattenbruk
Resultaten 2017 publicerade 29.10.2019
Fiskförädling och fiskhandel
Resultaten 2017 uppdaterad 29.10.2019

Jordbruks- och trädgårdsproduktion
Resultaten 2011-2018 uppdaterad 17.07.2020
Prognoserna 2019E uppdaterad 17.07.2020
Lantbrukets Totalkalkyl
Resultaten 2011-2017 uppdaterad 30.09.2019
Resultaten 2018 publicerade 19.12.2019
Produktivitet
Bli publicerad ...

Direktförsäljning av Jordbruksprodukter
Tjänsten publicerade 03.04.2019
Resultaten 2018 publicerade 17.01.2020
Jordbrukets strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2018
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
Produktionsstruktur
Bli publicerad ...
Koncentration av produktion
Resultaten uppdaterad 04.03.2020
Prognos av strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2028E
Prognoserna 2027, 2028 publicerade 17.07.2020
Jordmån klassifikation
Resultaten publicerade 11.03.2014
Resultaten uppdaterad 10.04.2017
Växthusgasutsläppen
Resultaten 2000-2017 uppdaterad 14.07.2020
Resultaten 2018 publicerade 14.07.2020
PeltoOptimi-verktyget
Tjänsten publicerade 9.9.2019

Luke.fi nyheter

 

Produktion: © Naturresursinstitutet LUKE | www.luke.fi/sv/